Vad kostar det att hyra ett kontor?

Kontakta oss

Kostnaden för att hyra ett kontor varierar beroende på flera faktorer, såsom kontorets storlek, läge, och standard. I större städer som Stockholm eller Göteborg kan priserna vara högre jämfört med mindre orter. Ett litet kontor i en mindre stad kan kosta några tusen kronor per månad, medan större kontorsutrymmen i centrala delar av större städer kan kosta hundratusentals kronor per månad. Det är också viktigt att överväga extra kostnader som kan tillkomma, såsom serviceavgifter, underhåll, och eventuella tilläggstjänster.

Vad är marknadsmässiga priser för att hyra kontor?

“Marknadsmässiga priser” refererar till det pris som är vanligt eller accepterat på en given marknad för en viss vara eller tjänst. Detta pris är ofta ett resultat av tillgång och efterfrågan samt vad köpare och säljare anser vara rimligt i en viss ekonomisk miljö. Inom fastighetssektorn, inklusive kontorshyra, betyder marknadsmässiga priser det pris som kontorsutrymmen vanligtvis hyrs ut för i ett specifikt område, beroende på faktorer som läge, storlek, kvalitet och tillgängliga faciliteter. Dessa priser kan variera över tid beroende på förändringar i marknadsvillkor, såsom ekonomiska trender, tillgänglighet av lokaler, och förändringar i efterfrågan.

Marknadsmässiga priser för kontor i Stockholm

Marknadsmässiga priser för kontorsutrymmen i Stockholm varierar precis som alla kontorsytor beroende på faktorer som läge, kvalitet och storlek på kontoret. Generellt sett ligger priserna högre i de centrala delarna av staden, som Norrmalm eller Östermalm, jämfört med yttre områden.

För en uppskattning av priset per kvadratmeter, kan priserna i centrala Stockholm ligga på allt från omkring 4 000 till 10 000 SEK per kvadratmeter och år. I mindre centrala eller eftertraktade områden i Stockholm kan priserna vara lägre, runt 2 500 till 5 500 SEK per kvadratmeter och år. Dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på specifika förhållanden i varje enskilt fall, som byggnadens skick, tillgängliga faciliteter och avtalslängd.

hyresgaranti kontor priser

Vanlig månadshyra för kontor i Stockholm

 

Månadshyran varierar mycket i Stockholm men för de som är en eller två personer finns det möjlighet att hyra in sig för tjänster såsom “Coworking” i Stockholm för 2990 kr per person.

För större enskilda kontor i Stockholm kan de kosta allt mellan 50 000 kr/mån till 500 000 kr/mån

Räkna ut er premie med en Hyresgarantiförsäkring

Utställd säkerhet

Marknadsmässiga priser för kontor i Göteborg

Marknadsmässiga priser för kontorsutrymmen i Göteborg skiljer sig från Stockholm och är ofta något lägre. Precis som i Stockholm varierar priserna beroende på plats, storlek och kvalitet på kontoret. Områden som är mer centrala och eftertraktade, såsom Avenyn eller inom Vallgraven, tenderar att ha högre hyreskostnader.

För en uppskattning av pris per kvadratmeter, kan priserna i centrala Göteborg ligga mellan ungefär 2 000 och 5 000 SEK per kvadratmeter och år. I mindre centrala områden kan priserna vara lägre, möjligtvis i intervallet 1 200 till 2 500 SEK per kvadratmeter och år. Dessa siffror är generella uppskattningar och kan variera beroende på olika faktorer som lokaler, skick på byggnaden, och tillgängliga faciliteter.

hyresgaranti kontor priser göteborg

Vanlig månadshyra för kontor i Göteborg

 

För ett mindre kontor som är syftat som arbetsplats för en enstaka person eller kanske 2 personer som delar ett kontorsrum kan du få plats för ungefär 4000 kr/mån.

För ett större kontor med yta för ett helt företag på en “enterprise” nivå kan priserna vara mycket högre. Efter undersökning har vi hittat kontor för runt 100 000 kr/mån och 150 000 kr/mån med plats för 20 personer.

Marknadsmässiga priser för kontor i Malmö

Marknadsmässiga priser för kontorsutrymmen i Malmö varierar, precis som i andra städer, beroende på läge, storlek och standard på kontoret. Centrala och eftertraktade områden i Malmö, såsom Västra Hamnen och Gamla Staden, tenderar att ha högre hyreskostnader jämfört med mindre centrala områden.

För en uppskattning av pris per kvadratmeter kan priserna i centrala Malmö ligga mellan ungefär 1 500 och 3 500 SEK per kvadratmeter och år. I områden som ligger längre från stadskärnan kan hyrespriserna vara något lägre, kanske i intervallet 1 000 till 2 000 SEK per kvadratmeter och år. Dessa siffror är generella uppskattningar och kan variera beroende på specifika egenskaper hos kontorslokalen, som dess skick och tillgängliga faciliteter.

hyresgaranti kontor priser malmö

Vanlig månadshyra för kontor i Malmö

 

För ett mindre kontor lämpligt för en eller två personer kan månadshyran börja från omkring 3 000 kr. Dessa mindre kontor passar ofta enskilda entreprenörer eller små startups.

För större kontorslokaler, som rymmer ett helt företag på en större skala, kan hyreskostnaderna vara betydligt högre. Priser för sådana kontor kan variera kraftigt, med månadshyror som sträcker sig från 50 000 kr till över 100 000 kr, beroende på lokalen storlek och faciliteter.

Kostnader för att hyra kontor

  • Deposition: Många hyresvärdar kräver en deposition vid uthyrning av kontorsutrymmen. Denna deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden mot eventuella skador eller om hyran inte betalas. Storleken på depositionen kan variera, men det är inte ovanligt att den motsvarar tre till sex månaders hyra.
  • Månadshyra: Månadshyran är den regelbundna kostnaden för att hyra kontoret. Denna kostnad kan variera beroende på kontorets läge, storlek och kvalitet. I storstäder som Stockholm, Göteborg, och Malmö är hyrorna generellt högre än i mindre städer. Hyran anges ofta per kvadratmeter och år, men betalas månadsvis.
  • Tilläggskostnader: Utöver den grundläggande hyran kan det tillkomma extra kostnader. Dessa kan inkludera:
  • Driftskostnader: Kostnader för el, vatten, uppvärmning och eventuellt internet. Ibland ingår dessa i hyran, men i andra fall betalas de separat.
  • Serviceavgifter: För kontorsfastigheter med gemensamma tjänster som reception, säkerhet, städning och underhåll kan det tillkomma serviceavgifter.
  • Fastighetsskatt: I vissa fall kan hyrestagaren behöva bidra till fastighetsskatten, beroende på hyresavtalets villkor.
  • Uppsägningstid och hyreslängd: Det är också viktigt att tänka på uppsägningstiden och längden på hyreskontraktet. Längre kontrakt kan ibland resultera i lägre månadshyra, men medför också en längre åtagandeperiod.

 

Sammanfattningsvis, när du överväger att hyra ett kontor är det viktigt att inte bara titta på den angivna månadshyran, utan även beakta deposition eller bankgaranti, eventuella tilläggskostnader och villkor i hyresavtalet för att få en helhetsbild av de totala kostnaden.

Deposition eller hyresgarantiförsäkring vid kontorshyra?

 

När man hyr kontor är det vanligt att hyresvärden kräver en deposition som en form av säkerhetsåtgärd. Detta gäller oavsett om du är en privatperson som driver ett eget företag eller om du är ansvarig för ett större aktiebolag. Syftet med depositionen är att skydda hyresvärden mot potentiella risker såsom utebliven hyra eller skador på fastigheten. För mindre företag och enskilda firmor kan dessa depositioner variera mellan tre till tolv månadshyror. För större företag, där kontorsutrymmena ofta är större och dyrare, kan depositionerna uppgå till flera hundra tusen kronor, och i vissa fall till och med miljoner.

I det sammanhanget spelar en tjänst som hyresgaranti en viktig roll. Hyresgarantiförsäkringen fungerar som en ersättning för den traditionella depositionen och möjliggör för företag att undvika att låsa upp stora summor kapital i form av deposition. Istället för att betala en stor engångssumma direkt till hyresvärden eller lpåsa kapital hos banken, kan företag med hyresgaranti behålla sina pengar för att vidareutveckla sin verksamhet, vilket kan innefatta allt som att investera i ny utrustning och personal. Med andra ord, hyresgarantin erbjuder en finansiell flexibilitet som kan vara avgörande för ett företags tillväxt och framgång, särskilt i de tidiga skedena av verksamheten eller under expansion.