Är hyresgaranti en ställd säkerhet?

Kontakta oss

Ja, en hyresgaranti är en ställd säkerhet. Det innebär att hyresgarantin fungerar som en ekonomisk säkerhet som garanterar att hyresvärden får betalt även om hyresgästen inte kan betala hyran. Denna säkerhet kan utfärdas av en bank, ett försäkringsbolag eller en borgensman, och ger hyresvärden trygghet och minskar risken för ekonomiska förluster.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.