Hur bokför man en hyresgaranti?

Kontakta oss

Bokföring av en hyresgaranti beror på om du är hyresgäst eller hyresvärd och vilken typ av garanti det är.

För hyresgästen:

 1. När hyresgarantin utfärdas:
  • Om du betalar en avgift för en bank- eller försäkringsgaranti, bokför detta som en kostnad.
  • Konto för kostnaden kan vara t.ex. “Övriga externa kostnader” (konto 6990) eller ett specifikt konto för garantikostnader.
 2. Om garantin används:
  • Om garantigivaren betalar hyran, bokförs det som en skuld till garantigivaren (ex. bank eller försäkringsbolag).
  • Konto för skulden kan vara “Övriga kortfristiga skulder” (konto 2890).

För hyresvärden:

 1. När hyresgarantin utfärdas:
  • Ingen direkt bokföring behövs, men notera garantin som en säkerhet.
 2. Om garantin används:
  • När du får betalning från garantigivaren, bokför detta som en intäkt.
  • Konto för intäkten kan vara “Hyresintäkter” (konto 3010).

All bokföring bör ske i enlighet med god redovisningssed och det kan vara bra att rådfråga en redovisningsekonom för specifika råd kring ditt företags bokföring.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.