Vad är kommunal hyresgaranti?

Kontakta oss

Kommunal hyresgaranti är en säkerhet som en kommun erbjuder för att hjälpa invånare som har svårt att få en bostad på grund av bristande ekonomisk säkerhet. Hyresgarantin fungerar som en borgensförbindelse där kommunen garanterar att hyresvärden får betalt om hyresgästen inte kan betala hyran. Detta ger hyresvärden ekonomisk trygghet och underlättar för hyresgästen att få ett hyreskontrakt.

Kommunal hyresgaranti riktar sig ofta till personer som har en tillräcklig inkomst för att betala hyran men som saknar nödvändig ekonomisk säkerhet, såsom unga vuxna, nyanlända eller personer med betalningsanmärkningar. Villkoren och tillgången till kommunal hyresgaranti kan variera mellan olika kommuner.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.