Får man hyresgaranti från en bank?

Kontakta oss

Nej, det är inte en hyresgaranti när man får det från en bank, det är en bankgaranti. Bankgarantin fyller en liknande funktion men fungerar på ett annat sätt.

En bankgaranti innebär att banken garanterar hyresvärden att hyran kommer att betalas om hyresgästen inte kan betala. Hyresgästen ansöker om garantin hos banken och betalar en avgift för tjänsten. Om hyresgästen inte betalar hyran, täcker banken kostnaden enligt garantivillkoren, och hyresgästen blir skyldig att återbetala banken. Bankgarantin ger hyresvärden en extra säkerhet och minskar risken för ekonomiska förluster.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.