Hur fungerar hyresgaranti för företag?

Kontakta oss

Hyresgaranti för företag fungerar på liknande sätt som för privatpersoner, men är anpassad för att säkerställa betalning av hyran för kommersiella lokaler. Ett företag ansöker om hyresgaranti hos en bank, ett försäkringsbolag eller genom en borgensman. Garantin ger hyresvärden ekonomisk trygghet genom att garantera att hyran betalas även om företaget inte kan göra det. Om företaget misslyckas med att betala hyran, kan hyresvärden kräva betalning från garantigivaren. Företaget betalar vanligtvis en avgift eller premie för denna garanti. Hyresgarantin kan vara särskilt viktig för nystartade företag eller företag med varierande intäkter.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.