Hur fungerar hyresgaranti?

Kontakta oss

En hyresgaranti fungerar genom att hyresgästen ansöker om garantin hos en bank, ett försäkringsbolag eller genom en borgensman. När ansökan godkänns, utfärdar garantigivaren en garanti till hyresvärden. Om hyresgästen misslyckas med att betala hyran, kan hyresvärden kräva betalning från garantigivaren. Garantigivaren betalar då hyran till hyresvärden enligt villkoren i garantin, och hyresgästen blir skyldig att återbetala beloppet till garantigivaren.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.