Hyresgaranti för en lokal – vad gäller?

Kontakta oss

Hyresgaranti för en lokal innebär att en säkerhet ställs för att garantera att hyran betalas till hyresvärden. Reglerna och villkoren för hyresgaranti för lokaler liknar dem för bostäder, men kan vara mer omfattande beroende på lokalens användningsområde och hyresbelopp. Garantin kan utfärdas av en bank, ett försäkringsbolag eller genom en borgensman. För företag som hyr lokaler kan en hyresgaranti vara ett krav för att säkra hyresavtalet, särskilt om företaget är nystartat eller har en osäker ekonomisk situation. Det är viktigt att noggrant granska avtalsvillkoren och diskutera eventuella frågor med hyresvärden och garantigivaren.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.