Vad är en hyresgaranti?

Kontakta oss

En hyresgaranti är en säkerhet som en hyresgäst ställer för att garantera att hyran betalas till hyresvärden. Det kan vara i form av en bankgaranti, försäkringsgaranti eller en borgensförbindelse. Hyresgarantin skyddar hyresvärden mot uteblivna hyresbetalningar och kan även täcka andra kostnader relaterade till hyresavtalet.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.