Vad gäller för moms vid hyresgaranti?

Kontakta oss

Vid hyresgaranti gäller att själva garantin inte är momspliktig. Det innebär att den avgift eller premie som betalas för att erhålla hyresgarantin inte omfattas av moms. Däremot kan andra relaterade tjänster eller administrativa avgifter som tillhandahålls av garantigivaren vara momspliktiga, beroende på specifika tjänster och villkor. Det är alltid bäst att kontrollera med en skatteexpert eller Skatteverket för att få exakt information om momsregler som gäller för din specifika situation.

Har du fler frågor om hyresgarantin och hur du kan utnyttja den, kontakta oss redan idag och låt oss hjälpa dig med hyresgaranti.